کنترل پیوسته ظرفیت

کنترل پیوسه ظرفیت توسط شیر لغزنده ((Slide Valve

 حرکت شیر لغزنده توسط ابتکار الکترونیکی منحصر به خود دانهام- بوش( به واسطه تغییرات دمای آب سرد خروجی ) و با نیروی هیدرولیکی کنترل می­ شود. وقتی کمپرسور به‌ طور کامل زیر بار می‌باشد، شیر لغزنده بسته است. عملیات کاهش بار با باز شدن دریچه از حالت بسته آغاز می­شود. حرکت دریچه، دهانه‌ای در کنار محفظه روتور ایجاد می‌کند. بنابراین گاز مکش‌شده می‌تواند قبل از فشرده شدن، از محفظه روتور به محدوده دریچه ورودی بر­گردد. از آنجایی‌که کار خاصی روی این گاز برگشتی انجام نشده است، انرژی قابل توجهی نیز هدر نمی­ رود. ظرفیت کاهش‌یافته کمپرسور ناشی از گاز باقی مانده در روتورهاست که به شیوه عادی متراکم می‌گردد. بزرگ کردن دهانه در محفظه روتور به‌طور مؤثری جابه‌جایی کمپرسور را کاهش می­ دهد.