همکاری با ما

شرکت تهویه تهران در نظر دارد جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود نسبت به جذب افراد متخصص در تهران اقدام نماید:

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
1 کارشناس فنی تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
آشنایی کافی با زبان انگلیسی
2 کارشناس فروش تحصیلات حداقل کارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی مکانیک
دارای توانایی مذاکره و متقاعد سازی

در صورت تمایل به همکاری با تیم ما فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید. مشتاق دیدار و همکاری با شما هستیم

  مشخصات فردی   
 
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی و شغلی
 
 
فایل رزومه