گزارش تصویری بازار بزرگ ایران مال_سال 1397

گزارش تصویری بازار بزرگ ایران مال_ سال 1397

گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از تهویه تهران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از هفتمین اجلاس رؤسای آیتک - سال 1395

گزارش تصویری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری از تهویه تهران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری از تهویه تهران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

گزارش تصویری از تهویه تهران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

تهویه تهران درآیینه رسانه ها - 1380

تهویه تهران درآیینه رسانه ها

وصل انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان تهران

به گزارش تهویه تهران به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  ، بر اساس موافقت‌نامه فی‌مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران،...

انرژی پاک در آلوده ترین مکان جهان

دولت اوکراین در طرحی جدید امیدوار است بتواند بخشی از زمین‌های بایر اطراف بزرگترین فاجعه هسته‌ای جهان را به یک پارک خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع تبدیل کند.