بیمارستان نیک شهر

  • سه دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 320 تن