صدا وسیمای خوزستان

  • يک دستگاه هواساز به ظرفيت هوادهی: 25,500 M3/hr