شهرداری منطقه 11

  • دو دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 48300 Btu/Hr