مجتمع ساختمانی زعفرانيه

  • یک دستگاه چيلر به ظرفيت كل: 126 تن