پروژه مسکونی نگین هروی

  • چیلر آب خنک به ظرفیت: 90 تن