پروژه مسکونی رویال پارک (یزد)

  • سه دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 130 تن
  • 260 دستگاه فن کویل سقفی توکار ،کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف