مسکونی کامرانیه

  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 80 تن
  • 80 دستگاه فن کویل سقفی توکار
  • یک دستگاه هوارسان