مجتمع مسکونی لئون ولنجک

  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت:  135 تن