شرکت ساختمانی آوشین قشم (سالن گمرک قشم)

  • چهار دستگاه پكيج يونيت به ظرفیت: 40 تن