ویلای امیردشت

  • 23 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کاستی به ظرفیت های مختلف
  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 30 تن