نفت و گاز محمدیان ( سایت هواپیمایی ماهان )

  • دو دستگاه چیلر هواخنک هر کدام به ظرفیت: 110 تن