حسينيه امام خمينی(ره)

  • 19 دستگاه چيلر هوا خنک به ظرفيت های مختلف
  • برج خنک کننده به ظرفیت: 440 تن
  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی:  297,500 M3/hr