شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت

  • شش دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت های مختلف