درین شیمی

  • یک دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت:  100 تن