شیمی فر

  • یک دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت: 85 تن