صنايع شيمی ساختمان آبادگران

  • سه دستگاه برج خنک كننده فايبرگلاس به ظرفیت: 150 تن