روناک دارو

  • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 350 تن
  • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 300 تن