صنایع ريخته گری و فولاد طبرستان

  • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 90 تن