شرکت مهام شرق (فولاد خوزستان)

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 31,000 M3/hr