شرکت رستافن

  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 50 تن
  • فن کویل های کانالی و سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 260 تن