شرکت اوج پژوهش صنعت

  • دو دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت کل: 340 تن