گلرنگ (برج میلاد کرج)

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت: 14,000 M3/hr