بیمارستان فارابی

  • فن کویل های سقفی توکار به ظرفیت های مختلف