بیمارستان 17 شهریور آمل

  • فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف