پروژه مسکونی الیزه (یزد)

  • 130 دستگاه فن کویل سقفی ، کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفیت: 200 تن
  • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 200 تن