بیمارستان کردستان

  • فن کویل های کانالی و سقفی توکار به ظرفیت های مختلف