پروژه معدن چادرملو (یزد)

  • دو دستگاه هوارسان با ظرفيت هوادهی مختلف
  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 80 تن