بیمارستان تکاب

  • 142 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف