بیمارستان آیت اله خویی

  • 320 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت مختلف