شرکت مهندسی و توسعه سایپا

  • سه دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 700 تن
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 40 تن