پارسیان ترمز

  • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
  • یک دستگاه برج خنک كننده فایبرگلاس به ظرفيت: 500 تن