ساختمان دادگستری ساری

  • 63 دستگاه فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
  • یک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 105 تن