اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان

  • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 200 تن
  • دو دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 180 تن