صدا و سیما اصفهان

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 31,000 M3/hr