فرودگاه امام خمینی

  • سه دستگاه چیلر آب خنک هر کدام به ظرفیت: 280 تن