فرودگاه مهر آباد

  • 12 دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: 714,000 M3/hr