سیمان داراب

  • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 500 تن