اداره نوسازی مدارس لرستان

  • 16 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 54100 Btu/Hr