سینا سرو دلیجان

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت:  150 تن