پروژه شاهچراغ شیراز

  • 11 دستگاه هوارسان به ظرفیت های هوادهی مختلف