رسیدگی به شکایات مشتریان
ثبت شکایات
اطلاعات مشتری(ضروری)

اهمیت شکایت رسیده :
آیا نیاز به تشکیل جلسه می باشد ؟
لطفا درصورت وجود اطلاعات جانبی به منظور بهبود اثر بخشی فرايند رسيدگی به شکايت شما فایل مورد نظر خود را در این بخش پیوست نمایید.
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.