بیمارستانی

بیمارستان جم
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 600 تن
 • یک دستگاه هوارسان
بیمارستان قشم
 • 21 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
 • چهار دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 380 تن
بیمارستان محک
 • 130 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت مختلف
بیمارستان طالقانی
 • دو دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت هوادهی: 7,700 M³/Hr
بیمارستان شریعتی
 • يک دستگاه پكيج یونیت به ظرفيت: 15 تن
مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 22,000 M³/hr
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
بیمارستان افشار
 • دو دستگاه هواساز به ظرفیت های مختلف
بیمارستان فارابی
 • فن کویل های سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
بیمارستان آیه ا… خویی
 • 320 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت مختلف
شرکت فریاب جنوب (پروژه انتقال خون)
 • فن کویل های کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
بیمارستان رسالت
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
بیمارستان قلب شفای گلستان
 • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
بیمارستان کودکان مفید
 • يک دستگاه هواساز هايژنيك به ظرفیت: M³/Hr 37,376
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
 • فن کویل با ظرفیت هوادهی: 300 cfm
بیمارستان آسیا
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 5,100 M3/hr
بیمارستان سوانح سوختگی شیراز
 • 32 دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف
بیمارستان آریا
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 21,000 M3/hr
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (بیمارستان 200 تخت‌خوابی)
 • پنج دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 320 تن
بیمارستان 64 تخت‌خوابی جاسک
 • 11 دستگاه پكيج يونيت به ظرفیت های مختلف
بیمارستان تکاب
 • 142 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف
بیمارستان نیک شهر
 • سه دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 320 تن
بیمارستان ابهر
 • فن کویل سقفی توکار و کانالی به ظرفیت های مختلف
 • 24 دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف
بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه
 • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 260 تن
بیمارستان فارابی مشهد
 • یک دستگاه هواساز به ظرفیت: 9000 CFM
بیمارستان شیروان
 • 22 دستگاه هوارسان و  ایرواشر
بیمارستان طرفه
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
بیمارستان 220 تخت‌‌خوابی بروجن
 • 23 دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف
بیمارستان 17 شهریور آمل
 • فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
بیمارستان نجمیه
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 55,000 M3/hr
 • یک دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت: 375 تن
بیمارستان الیگودرز لرستان
 • 15 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
بیمارستان سقز
 • 290 دستگاه فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
بیمارستان کردستان
 • فن کویل های کانالی و سقفی توکار به ظرفیت های مختلف