سایر

پرلیت تازیان
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 170 تن
گروه مهندسی فراز سازه
 • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 85 تن
فروشگاه جم
 • چهار دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 110700 Btu/Hr
 • 16 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت:  72200 Btu/Hr
شرکت دی
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 12,000 M³/Hr
شرکت سومه
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 13,600 M3/hr
زندان سیرجان
 • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
فن‌آوری موج خاور
 • یک دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس: 150 تن
واژه پرداز اندیشه
 • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 42,000 M3/hr
شرکت مونولیت
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 22,000 M3/hr
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 67,958 M3/hr
پیشرو نما آپادانا
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 25,485 M3/hr
شرکت فانار
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M3/hr
شرکت مهندسی عمران تهران آرا
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 30,000 M3/hr
آثار طوس
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 25,500 M3/hr
مهرکام پارس
 • 8 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 42,500 M³/hr
شرکت پروزن
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 25 تن
شرکت سوپر پایپ
 • یک دستگاه چیلر هواخنک
راز کویر
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی كل: 11,000 M3/hr