صنایع غذایی

کشت و صنعت جوین
 • چهار دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت كل: 4200 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت
فرآورده‌های غذایی زشک خراسان
 • شش دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 265 تن
شرکت ارم نوش
 • 30 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 106000 Btu/Hr
 • شش دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
رهاورد سازندگی آزادگان (پارس مینو)
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 17,000 M3/hr
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 525 تن
 • یک دستگاه چیلر به ظرفیت: 35 تن
شرکت صنعتی بهشهر
 • شش دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 43,000 M3/hr
قند خرمای مینو
 • یک دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس به ظرفیت: 100 تن
فرآورده‌های گوشتی تهران (سولیکو)
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 11,810 M3/hr
گروه صنعتی نجاتی
 • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 125 تن
شرکت کشت و صنعت بهدانه کنعان تبریزی
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 470 تن
صنایع غذایی اصفهان
 • یک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 150 تن
صنایع غذایی گلستان عصاره
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 55 تن
ارغوان رزین
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 105 تن
صنایع غذایی کامنوش گرگان
 • پنج دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت كل: 350 تن
صنایع غذایی اشکان عصاره
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 400 تن
کشت و صنعت دشت کمالان
 • چهار دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 400 تن
کشت و صنعت شکوه طعام وارنا
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 265 تن