صنایع

شرکت ساروج بوشهر
 • یک دستگاه چیلر به ظرفیت: 340 تن
 • ده دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت های مختلف
صنایع ذوب آهن پاسارگاد
 • 48 دستگاه فن کویل به ظرفیت های مختلف
شرکت ذوب آهن اصفهان
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
سیمان داراب
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 500 تن
صنایع چوب و کاغذ ایران
 • 85 دستگاه فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
شرکت رستافن
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 50 تن
 • فن کویل های کانالی و سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
 • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 260 تن
شرکت پارت پلاستیک
 • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 244 تن
مجتمع فولاد گیلان
 • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت مهام شرق (فولاد خوزستان)
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 31,000 M3/hr
شرکت اوج پژوهش صنعت
 • دو دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت کل: 340 تن
گروه مهندسی سپاسد
 • دو دستگاه کنداسینگ یونیت هوارسان
شرکت مهندسی فن‌آور معادن و فلزات
 • سه دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 50 تن
 • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 5 تن
شرکت نور ایستا پلاستیک
 • پنج دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 106000 Btu/Hr
شرکت جهان کریستال
 • 14 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 70500 Btu/Hr
پروژه معدن چادرملو (یزد)
 • دو دستگاه هوارسان با ظرفيت هوادهی مختلف
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 80 تن
شرکت سریک
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
صنایع چوب مازندران
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 37,400 M3/hr
سیمان قشم
 • چیلر هواخنک به ظرفیت: 100 تن
شرکت نوبر پارت ایران
 • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 50 تن
شرکت رزین و چسب شمال
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی كل: 136,000 M3/hr
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 150 تن
 • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 9000 تن
صنایع ریخته‌گری و فولاد طبرستان
 • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 90 تن
مجتمع صنایع قائم الرضا
 • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت پانا چوب
 • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 60 تن
 • يک دستگاه برج خنک كننده: 85 تن
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 9,417 M3/hr
 • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 30 تن
شرکت دنا کاست
 • یک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 90 تن
شرکت سینا سود
 • یک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 185 تن
شرکت بهسازی صنایع چوب ایران
 • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 30,600 M3/hr
نیکو طیور نوشهر
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
صنایع مهام پارچین
 • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت:  700 تن
شرکت ایحا گستر شمال
 • 36 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 69500 Btu/Hr
شرکت مهندسی کینو
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 35,000 M3/hr
شرکت فانوک
 • یک دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 149800 Btu/Hr
کیان کرد
 • 10 دستگاه هوارسان ايرواشر: 169,894 M3/hr
شرکت توسعه عمران پرشیا (مجتمع تجاری راگا)
 • شش دستگاه هوارسان با ظرفیت هوادهی مختلف
صنعت پایه فارس
 • دو دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف
شرکت فزآیند
 • یک دستگاه هوارسان با رطوبت زن به ظرفیت: 145,000 M3/hr
شرکت یزدگل
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 5,950 M3/hr
شرکت روئین ساز توس
 • دو دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: M3/hr 34,000
گلرنگ (برج میلاد کرج)
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت: 14,000 M3/hr
شرکت دژ ساروج
 • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی: 51,000 M3/hr
شرکت گوهرفام
 • یک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 185 تن
شرکت فرانیر
 • 14 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت های مختلف
شرکت پارسا کرف
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 85 تن
سینا سرو دلیجان
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت:  150 تن
شرکت آریا بنای کومش
 • 11 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت‌های مختلف
شرکت پارس پورنگ
 • 13 دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 106000 Btu/Hr