مذهبی و خیریه

حسینیه امام خمینی(ره)
 • 19 دستگاه چيلر هوا خنک به ظرفيت های مختلف
 • برج خنک کننده به ظرفیت: 440 تن
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی:  297,500 M3/hr
مسجد جمکران
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 11,900 M3/hr
کمیته امداد امام خمینی(ره)
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت های هوادهی مختلف
مسجد امام حسن عسگری(ع)
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف
موسسه فرهنگی مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر(ع)
 • فن کویل های با ظرفیت هوادهی: 600 cfm
 • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 100 تن
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 20,500 M³/Hr
مسجد امام جعفر صادق(ع)
 • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف
پروژه شاه‌چراغ شیراز
 • 11 دستگاه هوارسان به ظرفیت های هوادهی مختلف
صندوق عمران و موقوفات خراسان رضوی
 • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
آسایشگاه کهریزک
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 470 تن
شرکت پدیده خاک (کانون فرهنگی مذهبی نجف)
 • سه دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 310 تن
 • 490 دستگاه فن کویل سقفی ، کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
 • 9 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 198,500 M3/hr
اداره اوقاف و امور خیریه اهواز
 • 11 دستگاه پكيج يونيت دو پارچه به ظرفیت های مختلف
انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل(ع)
 • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 170 تن