مسکونی و اداری

آتی‌ساز
 • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 3200 تن
ساختمان پزشکان آفریقا
 • یک دستگاه چيلر به ظرفيت: 106 تن
مجتمع ساختمانی زعفرانیه
 • یک دستگاه چيلر به ظرفيت كل: 126 تن
شرکت عمران مسکن سازه
 • دو دستگاه هواساز به ظرفیت های مختلف
پروژه مسکونی رویال پارک (یزد)
 • سه دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 130 تن
 • 260 دستگاه فن کویل سقفی توکار ،کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
پروژه مسکونی آرمیتاژ
 • چهار دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 180 تن
پروژه مسکونی نگین هروی
 • چیلر آب خنک به ظرفیت: 90 تن
ویلای امیردشت
 • 23 دستگاه فن کویل سقفی توکار و کاستی به ظرفیت های مختلف
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 30 تن
مسکونی کامرانیه
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 80 تن
 • 80 دستگاه فن کویل سقفی توکار
 • یک دستگاه هوارسان
پروژه مسکونی الیزه (یزد)
 • 130 دستگاه فن کویل سقفی ، کانالی و کاستی به ظرفیت های مختلف
 • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 200 تن
برج دیبا
 • یک دستگاه چيلر به ظرفيت: 106 تن
شرکت توسعه و عمران نایین
 • دو دستگاه برج خنك كننده به ظرفيت كل: 185 تن
 • 11 دستگاه هوارسان ظرفيت هوادهی كل: M3/hr 68,000
مجتمع مسکونی الهیه
 • 79 دستگاه فن کویل سقفی توکار به ظرفیت های مختلف
شرکت ساختمانی آویشن قشم (سالن گمرک قشم)
 • چهار دستگاه پكيج يونيت به ظرفیت: 40 تن
شرکت ساختمانی عمران سریر
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 26,000 M3/hr
شرکت بلندمرتبه سازان
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت آریان پاسارگاد (پروژه ساختمانی اداری بخارست)
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت ساختمانی عقبائی
 • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت ساختمانی شمشه
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 165 تن
شرکت آبادگران
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
شرکت عمران ابنیه آبیدر
 • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف
شرکت اسپیدز
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 40,800 M3/hr
مجتمع مسکونی لئون ولنجک
 • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت:  135 تن